Home
  NBV informatie

  Ereleden

  Canon
  Themadagen
  Nieuwsbrieven
  NBV Hissinkprijs

Bodeminformatie

  Internationaal

  Links

  75-jarig jubileum

  Webmaster


   
     
    Volg ons ook op:Externe communicatie:

30-31 mei
Laagveensymposium 

6 juli

Zomermiddag Netwerk Historisch Cultuurlandschap over 'rewildering'

8 juli
AgENG 2018: nieuwe technologieen voor een waardevolle landbouw

12-17 augustus
21st World Congress of Soil Science

13 november
Bodembreed
   

De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) is in 1935 opgericht en is er voor iedereen die de bodemkunde een warm hart toedraagt. De NBV heeft als doel de belangen van de Nederlandse Bodemkunde (inter)nationaal te behartigen en is de door de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW) erkende officiële Nederlandse vertegenwoordiging van de bodemkunde in de International Union of Soil Sciences (IUSS). Meer informatie over de NBV leest u hier.

Nieuws:

Op vrijdag 29 juni heeft de voorjaarsthemadag plaatsgevonden. Het thema voor deze dag was ‘Bodem, energie en koolstof’. De presentaties en foto's kunt u vinden onder het kopje 'Themadagen'.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tijdens de najaarsthemadag 2017 is de Hissinkprijs van de beste HBO scriptie van 2015-2017 toegekend aan Christiaan Maljaars, voor zijn scriptie: Analyse van trends in organische stof gehalte van Zeeuwse akkerbouwgrond'.

Op vrijdag 8 december heeft de NBV in samenwerking met het ISRIC een Wereldbodemdag bijeenkomst georganiseerd om World Soil Day te vieren. Laat je inspireren door de presentatie die Johan Bouma, ere-lid van de NBV, gegeven heeft.

Gert Peek is op maandag 9 oktober 2017 tot ere-lid van de vereniging benoemd. Gert heeft deze onderscheiding te danken aan de uitzonderlijke verdiensten die hij in het onderwijs geleverd heeft als bodemkudig docent. Hij heeft meer dan 40 jaar studenten opgeleid tot gedegen bodemkundigen. Een student die les heeft gehad van Gert Peek, zal dit niet snel meer vergeten. Onder het kopje Ereleden staat meer informatie over Gert Peek.

Een aantal enthousiaste mensen vanuit Platform Aardkundige waarden hebben een website opgezet: www.bodemfoto.nl. Hier kunnen mensen hun bodemfoto uploaden en op de kaart zetten om de bodem zichtbaar te maken. De NBV heeft voor het jaar 2016 de mooiste bodem foto's uitgekozen. De winnende foto is ingezonden door Peter Zijlstra, een foto genomen bij Wierum aan de Waddenkust die de relatie tussen het landschap en bodem mooi laat zien.

 

 

             

   
   
Copyright © 2005 Nederlandse Bodemkundige vereniging