Home
  NBV informatie

  Ereleden

  Canon
  Themadagen
  Nieuwsbrieven
  NBV Hissinkprijs

Bodeminformatie

  Internationaal

  Links

  75-jarig jubileum

  Webmaster


   
     
    Volg ons ook op:
 
   

De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) is in 1935 opgericht en is er voor iedereen die de bodemkunde een warm hart toedraagt. De NBV heeft als doel de belangen van de Nederlandse Bodemkunde (inter)nationaal te behartigen en is de door de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW) erkende officiële Nederlandse vertegenwoordiging van de bodemkunde in de International Union of Soil Sciences (IUSS). Meer informatie over de NBV leest u hier.

Nieuws:

Op vrijdag 16 juni organiseert de NBV in samenwerking met het Veengenootschap een themadag over "Bodemdaling in het Veenweidegebied". Onder het kopje 'themadagen' kun je je aanmelden en kun je het programma vinden.

Tijdens de European Geosciences Union (EGU) Conference heeft ere-lid Johan Bouma de prestigieuze Alexander von Humboldt Medal in ontvangst mogen nemen. Namens de NBV van harte gefeliciteerd!

Op 21 april 2017 organiseerde de NBV in samenwerking met de Studiekring voor Landbouweconomie een discussiemiddag omtrent ‘Agrarische grondprijzen en bodemvruchtbaarheid: een blik op de toekomst’. De presentatie van Oene Oenema is hier te vinden. En de presentatie van Harry Smit hier

Tijdens de themadag is ook de Hissinkprijs van de beste MSc scriptie van 2014-2015 toegekend aan Cindy Quik, voor haar scriptie: Historical morphodynamics of the Overijsselse Vecht: Extreme lateral migration of meander bends caused by drift-sand activity?.

Een aantal enthousiaste mensen vanuit Platform Aardkundige waarden hebben een website opgezet: www.bodemfoto.nl. Hier kunnen mensen hun bodemfoto uploaden en op de kaart zetten om de bodem zichtbaar te maken. De NBV heeft voor het jaar 2016 de mooiste bodem foto's uitgekozen. De winnende foto is ingezonden door Peter Zijlstra, een foto genomen bij Wierum aan de Waddenkust die de relatie tussen het landschap en bodem mooi laat zien.

 

 

             

   
   
Copyright © 2005 Nederlandse Bodemkundige vereniging