Home
  NBV informatie

  Ereleden

  Canon
  Themadagen
  Nieuwsbrieven
  NBV Hissinkprijs

Bodeminformatie

  Internationaal

  Links

  75-jarig jubileum

  Webmaster
 
     
     
   
 
 
 
   

De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) is in 1935 opgericht en is er voor iedereen die de bodemkunde een warm hart toedraagt. De NBV heeft als doel de belangen van de Nederlandse Bodemkunde (inter)nationaal te behartigen en is de door de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW) erkende officiŽle Nederlandse vertegenwoordiging van de bodemkunde in de International Union of Soil Sciences (IUSS). Meer informatie over de NBV leest u hier.

Nieuws:

Op vrijdag 7 november 2014 organiseert de NBV in samenwerking met het NIOO-KNAW een themadag over bodemecologie. Biologische bodemkwaliteit vormt een belangrijk aspect van goed functionerende bodems. Er is nu behoefte om de toestand van de bodembiodiversiteit met beleidsrelevante en economisch efficiŽnte indicatoren te kunnen beoordelen. Bodemecologie is een onderzoeksveld waarin de ontwikkelingen momenteel snel gaan, o.a. door nieuwe analyse en monitoringstechnieken en het beschikbaar komen van nieuwe data. Ook vanuit de landbouwpraktijk is er meer interesse in het bodemleven en wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen van bruikbare indicatoren. Op deze themadag willen we zowel de ontwikkelingen op onderzoeksgebied als in de praktijk aan bod laten komen. Het programma voor deze dag en aanmelding, graag voor 31 oktober, kunt u vinden onder Themadagen.

 

 

             

   
 
   
Copyright © 2005 Nederlandse Bodemkundige vereniging