Home
  NBV informatie

  Ereleden

  Canon
  Themadagen
  Nieuwsbrieven
  NBV Hissinkprijs

Bodeminformatie

  Internationaal

  Links

  75-jarig jubileum

  Webmaster
 
     
     
   
 
 
 
   

De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) is in 1935 opgericht en is er voor iedereen die de bodemkunde een warm hart toedraagt. De NBV heeft als doel de belangen van de Nederlandse Bodemkunde (inter)nationaal te behartigen en is de door de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW) erkende officiële Nederlandse vertegenwoordiging van de bodemkunde in de International Union of Soil Sciences (IUSS). Meer informatie over de NBV leest u hier.

Nieuws:

Op vrijdag 20 juni heeft de NBV in samenwerking met het Nederlands Veengenootschap een themadag over "Het hoogveenlandschap en turfwinning" georganiseerd. Aanleiding voor deze themadag was de verschijning van het standaardwerk “Landschappen van Nederland”. Marthijn Sonneveld was één van de auteurs van dit boek en er dan ook bij zijn overlijden stilgestaan. Als voorbeeldlandschap voor de themadag was gekozen voor het hoogveenlandschap, een landschap met een interessante historie vanuit landgebruik en bodems, maar bij velen toch minder bekend. Turfwinning is in Nederland iets van de vorige eeuwen, maar net over de grens in Duitsland is de veenontginning nog steeds gaande, voornamelijk voor gebruik als potgrond. Daarom was er voor gekozen deze dag in Duitsland te organiseren met 's middags een excursie om deze turfwinning en het omzetten van het landschap te bekijken. De presentaties en foto's kunt u vinden onder Themadagen.

 

 

             

   
 
   
Copyright © 2005 Nederlandse Bodemkundige vereniging