Home
  NBV informatie

  Ereleden

  Canon
  Themadagen
  Nieuwsbrieven
  NBV Hissinkprijs

Bodeminformatie

  Internationaal

  Links

  75-jarig jubileum

  Webmaster


   
     
     
 
   

De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) is in 1935 opgericht en is er voor iedereen die de bodemkunde een warm hart toedraagt. De NBV heeft als doel de belangen van de Nederlandse Bodemkunde (inter)nationaal te behartigen en is de door de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW) erkende officiŽle Nederlandse vertegenwoordiging van de bodemkunde in de International Union of Soil Sciences (IUSS). Meer informatie over de NBV leest u hier.

Nieuws:

Op vrijdag 16 september organiseert de NBV in samenwerking met DCMR Milieudienst Rijnmond een themadag over "Stadslandbouw & Bodem" in Rotterdam. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in de stad. In de toekomst is het de vraag of het duurzaam is om al het voedsel van buiten de stad aan te laten voeren. Op deze themadag zullen een aantal van de stadslandbouwinitiatieven gepresenteerd worden en zal ook de vraag over wat de eisen zijn die aan de bodem worden gesteld en hoe men (bodemkundig) een duurzaam stadslandbouwsysteem kan bereiken. U kunt zich hier aanmelden voor de themadag (graag voor 12 september).

Een aantal enthousiaste mensen vanuit Platform Aardkundige waarden hebben een website opgezet: www.bodemfoto.nl. Hier kunnen mensen hun bodemfoto uploaden en op de kaart zetten om de bodem zichtbaar te maken. Ook is er nog een wedstrijd aan verbonden. Dit initiatief wordt vanuit de NBV ondersteund, dus bij deze de oproep om dit initiatief verder te verspreiden.

 

 

             

   
   
Copyright © 2005 Nederlandse Bodemkundige vereniging