Home
  NBV informatie

  Ereleden

  Canon
  Themadagen
  Nieuwsbrieven
  NBV Hissinkprijs

Bodeminformatie

  Internationaal

  Links

  75-jarig jubileum

  Webmaster


   
     
     
 
   

De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) is in 1935 opgericht en is er voor iedereen die de bodemkunde een warm hart toedraagt. De NBV heeft als doel de belangen van de Nederlandse Bodemkunde (inter)nationaal te behartigen en is de door de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW) erkende officiŽle Nederlandse vertegenwoordiging van de bodemkunde in de International Union of Soil Sciences (IUSS). Meer informatie over de NBV leest u hier.

Nieuws:

Op vrijdag 11 november organiseert de NBV een themadag over "Bodems en duindynamiek" in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Tijdens deze dag zullen een aantal presentaties in de ochtend ingaan op de effecten van beheer van duinen op de bodemkwaliteit. Hierbij gaat het vooral om stikstofdepostie en verstuiving. In de middag is er een fietsexcursie door de duinen en een afsluitende borrel. Daarna zal ook de ALV en bestuurswissel van de NBV plaats vinden. U kunt zich hier aanmelden voor de themadag (graag voor 1 november).

Een aantal enthousiaste mensen vanuit Platform Aardkundige waarden hebben een website opgezet: www.bodemfoto.nl. Hier kunnen mensen hun bodemfoto uploaden en op de kaart zetten om de bodem zichtbaar te maken. Ook is er nog een wedstrijd aan verbonden. Dit initiatief wordt vanuit de NBV ondersteund, dus bij deze de oproep om dit initiatief verder te verspreiden.

 

 

             

   
   
Copyright © 2005 Nederlandse Bodemkundige vereniging